Konstrukce pro 3D tisk

ET_Additive_Design_for_AM

Konstrukce je klíčem k úspěšnému využívání technologie 3D tisku kovů. Konstruktér si musí být vědomý limitů 3D tisku kovů a stejně tak musí umět využít potenciál, který tato technologie nabízí a který se nachází převážně v možnosti tvořit komplexní geometrie. Bez tohoto budou Vaše aplikace v oblasti 3D tisku kovů obtížně konkurenceschopné v porovnání s ostatními výrobními technologiemi. Kromě CAD konstruování je často vhodné využití metod CAE za účelem dosažení optimální geometrie pro danou aplikaci. Řeč je o topologických a geometrických optimalizacích, generativním designu, napěťovo-deformačních analýzách, multifyzikálních výpočetech apod. Pro společnosti, které zatím nedisponují CAD konstruktéry či CAE výpočtáři se zkušenostmi s 3D tiskem kovů, nabízíme buď outsourcováni našich služeb v oblasti konstrukce pro 3D tisk kovů na zakázku, anebo konzultace nad Vašimi konstrukčními výzvami v rámci zákaznické podpory.

Pro případy, kdy je dostupná pouze fyzická součást (bez CAD modelu který by ji elektronicky reprezentoval a který je vždy nezbytný pro výrobu 3Dtiskem), je pro získání CAD modelu možné využít procesů 3D skenování a reverzního inženýrství. Tyto služby Vám jsme schopní poskytnout taktéž.

Icon box 1 - Title

Icon box 1 - Short Text will be here...

Icon box 2 - Title

Icon box 2 - Short Text will be here...

Icon box 3 - Title

Icon box 3 - Short Text will be here...

Máte o službu zájem?

Kontakt

ET Additive s.r.o.

Průmyslová 1330
Dobřany 33441
Česká republika