Poradenství

ET_Additive_Consulting

Pro zajištění budoucí prosperity společnosti je maximalizace inovačního potenciálu jistě tou správnou cestou. Dostupné výrobní technologie definují inovační potenciál, jelikož jsou klíčové pro schopnost vyvíjet a vyrábět inovativní produkty. 3D tisk kovů posunuje limity výrobních technologií a je schopen zvýšit přidanou hodnotu mnoha produktů napříč několika odvětvími. Z tohoto důvodu může být 3D tisk kovů výhodný pro mnoho společností. Nicméně vhodnost této technologie pro konkrétní podnik musí být důkladně uvážena. Klíčovými faktory jsou identifikace vhodných aplikací a schopnost využít plný potenciál, který technologie 3D tisku kovů nabízí. Pro společnost s minimálními předchozími zkušenosti s 3D tiskem kovů je obtížné analyzovat dopad 3D tisku kovů na obchodní model společnosti. Zároveň výzvy spojené s implementací technologie je obtížné predikovat bez předchozí zkušenosti. Misí našeho poradenského týmu je doručit tyto chybějící zkušenosti tak, aby zákazník byl schopen učinit kvalifikované rozhodnutí ohledně optimální role 3D tisku kovů v obchodním modelu dané společnosti. Činnosti našich poradenských služeb jsou děleny do třech hlavních částí:

Identifikace aplikací a obchodních příležitostí

Na základě úvodního setkání jsou identifikovány slibné aplikace a obchodní příležitosti. Některé z nich jsou vybrány pro otestování.

Otestování aplikací

Vybrané aplikace jsou pře/zkonstruovány a vyrobeny pomocí 3D tisku. Tento krok odhalí provozní náklady nutné pro výrobu a zároveň výzvy, kterým bylo třeba čelit během konstrukční, pre-processingové, tiskové a post-processingové fáze. Taktéž je možné provést kontrolu kvality včetně měření geometrie a materiálových testů.

Studie proveditelnosti

Holistická studie hodnotící výhodnost 3D tisku kovů pro využití v dané společnosti je sepsána a prezentována jako základ pro zákazníkovo následné strategické rozhodnutí. Studie může v závěru doporučit tři možné scénáře:

  1. Nevyužívat 3D tisk kovů.
  2. Outsourcovat 3D tisk kovů.
  3. Investovat do strojního vybavení pro 3D tisk kovů.

Icon box 1 - Title

Icon box 1 - Short Text will be here...

Icon box 2 - Title

Icon box 2 - Short Text will be here...

Icon box 3 - Title

Icon box 3 - Short Text will be here...

Máte o službu zájem?

Kontakt

ET Additive s.r.o.

Průmyslová 1330
Dobřany 33441
Česká republika