Služby

3D tisk kovů je komplexní proces. Pro bezvadné vytištění součásti či pro využití plného potenciálu technologie jsou nezbytné zkušenosti a týmová práce zúčastněných osob. Vytištěná součást je vždy kompromisem mezi konstrukcí, pre-processingem, 3D tiskem a post-processingem. Naší misí je poskytovat zákazníkům potřebnou podporu a umožnit jim tak maximálně využít technologii 3D tisku. Proto jsou Konstrukce pro 3D tisk a Výroba základem našeho portfolia služeb. Kromě zákaznické podpory nabízíme také naše personální kapacity a technologické vybavení formou zakázkových služeb pro ty zákazníky, pro které je outsourcováni služeb 3D tisku vhodnější variantou než provozování 3D tisku ve vlastní společnosti.

Pro ty, kteří uvažují o technologii 3D tisku kovů jako o vhodné technologii pro své podnikatelské aktivity, nabízíme asistenci při rozhodování pomocí naší služby Poradenství. Je 3D tisk kovů vhodnou technologií pro námi zamýšlenou aplikaci? Je výhodné investovat do technologie 3D tisku kovů nebo je outsourcováni služeb 3D tisku kovů prozatím dostačující volbou? Na tyto otázky společně odpovíme.

Kontakt

ET Additive s.r.o.

Průmyslová 1330
Dobřany 33441
Česká republika